ΑΕΒ 428
  • ΑΕΒ 428
ΕκτύπωσηEmail

EMULATOR A.E.B. 428 (OBD - CHECK)

Προσομοιώνει το σήμα των αισθητήρων οξυγόνου κατά τη διάρκεια της λειτουργίαςσε  υγραέριο, ώστε να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του φωτός ''Έλεγχος κινητήρα'' λόγω ανωμαλιών της αναμίξεως καυσίμου που ανιχνεύεται από την CPU ηλεκτρονική βενζίνης.